Společenství vlastníků Srbínská 6,8,10

Soubor:
1_plnÁ_moc.docx
Popis:
plná moc
Formát:
docx
Velikost:
33kB
Soubor:
2_pozvÁnka.docx
Popis:
Pozvánka
Formát:
docx
Velikost:
32kB

Webová prezentace Společenství vlastníků Srbínská 6,8,10 je určena pro vzájemnou komunikaci mezi orgány společenství a vlastníky. Slouží rovněž k veřejné  prezentaci společenství.

Členové společenství získají přístup na webové stránky společenství po  přidělení přihlašovacího jména a hesla. Členové společenství mají nastaven přístup na veškeré stránky. Pronajimatelé bytů se mohou rovněž zaregistrovat pro přístup na stránky, přístup je omezen na stránky s informacemi.

 

Změna termínu shromáždění

Vážení členové SVJ Srbínská 6,8,10,

 

Výbor SVJ Srbínská 6,8,10 je nucen na základě čl. 6 odstavce 14 stanov odložit shromáždění plánované na 25.4. v 18:00 v divadle Miriam.

 

Důvodem zrušení jsou osobní překážky účasti na shromáždění předsedy výboru SVJ.

 

Nový termín shromáždění je 28.5. od 18:00 v divadle Miriam.

 

Velice se Vám omlouváme za případné způsobené komplikace.

 

Za výbor SVJ Srbínská 6,8,10

 

Robin Löser

Předseda výboru

 

POZVÁNKA - SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ

 

Podle čl. 6, odstavce 2. a 3. a čl. 9, odstavce 2., písmeno e) a f), Stanov společenství vlastníků,

svolává výbor Společenství 

SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ

na čtvrtek 25. dubna 2024 v 18:00 hod.

 

Shromáždění se koná v DIVADLE MIRIAM,

Ke Strašnické 10, Praha 10 – Strašnice 

PROGRAM

Prezentace:

1.    Zahájení,

2.    Volba zapisovatele, volební a mandátové komise, předsedajícího,

3.    Výroční zpráva za rok 2023 a Účetní uzávěrka za rok 2023,

4.    Plán činnosti výboru na rok 2024, (rozpočet SV 2024, plán oprav 2024),

5.    Informace k rekonstrukci střechy

6.    Návrh odměn výboru SV za rok 20203, 2024

7.    Informace k ukončení činnosti výboru SV k 30. 06. 2024

8.    Návrh usnesení a projednání,

9.    Volba výboru SV pro období 1. 07. 2024 až 1. 07. 2029

10.  Závěr.

 

Zahájení prezentace v 17:45 hod.

V případě, že se člen společenství nemůže shromáždění zúčastnit osobně, může zplnomocnit svého zástupce a tento zmocněnec předloží písemnou plnou moc při prezentaci • Právo účasti na shromáždění mají členové společenství – osoby zapsané v katastru nemovitostí na  LV 2872, k. ú. Strašnice, obec Praha, nebo jejich zmocněnci. 

Podklady k jednání jsou pro členy společenství k nahlédnutí po domluvě od 15. dubna 2024.

V Praze dne 25.3.2024                    Výbor Společenství vlastníků

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

uvod.jpg 

Pro již zapsané vlastníky, kteří neznají svoje heslo: Aktivujte si heslo zde

Jste členem či nájemníkem, a chcete přístup do tohoto webu?  Registrujte se zde

 

Zápis: Městský soud Praha, S/1327

IČO: 264 76 657

Sídlo: Srbínská 8, 100 00 Praha 10 - Strašnice,

GPS 50°04’08’’  14°29’36’’

Obec: Praha hl.město, kód obce: 554782

Katastrální území Strašnice, k.ú. č. 731943

Číslo LV = 2872

Stavba čp.: 1211, 1540, 1541

Parcely č.: 200/2, 200/3, 200/4                                      

bankovní účet: 43-9078930217/0100

telefon: +420 773 338 131

E-mail adresa výboru: